VIP

W tym miejscu będą prezentowane wpisy VIP niniejszego katalogu. Każdy z 3 wpisów będzie miał własną podstronę oraz gwarantowany rok publikacji. Po tym czasie status wpisu zmieni się na wpis zwykły